Töö Prismas sobib igaühele ja kandideerimine on lihtne

Prisma on teinud tööle kandideerimise lihtsamast lihtsamaks. Avalduse saatmise ja vestlusvooru läbimise järel on võimalik kohe tööd alustada.

Prisma tuletööle.ee lehel on toodud välja kõik praegu saadava olevad tööpakkumised – valik on mitmekülgne, sest Prisma pakub töötamise võimalusi erinevates linnades ning nii püsivalt kui ka hooajati. Endale sobiva pakkumise leidmise järel saab saata avalduse koos CV-ga Prismale.

Prisma personaliosakonna arendusjuht Piret Lankots kinnitab, et kõik taotlused vaadatakse üle ja iga sobiva kandidaadiga võetakse ühendust. “Järgmise sammuna kutsume tulevase töötaja vestlusele, et saaksime läbi rääkida töötamise tingimused ja näidata Prismas töötamise võimalusi ja eeliseid. Prisma pakub kõikidele töötajatele toetavat meeskonda, arendavat tööd, sporditoetust ning uute töötajate sisseelamist toetavad kogenud mentorid,” sõnas Lankots.

Prismas töötamise eeliseks on paindlikkus. “Tööle kandideerijal on võimalik tuua vestlusel esile omapoolsed soovid ja võimalused töölkäimisele. Oleme väga paindlikud ning mitmed töötajad käivad Prismas tööl just endale kõige sobivamal ajal ja mahus. Võimalus on töötada päeval või öösel, nii täiskoormusel kui ka inimesele sobiva osaajalise koormusega näiteks õhtuti või ainult nädalavahetuseti.”

Töö kaubanduses on sobilik pea igaühele

Kaubandus on selline valdkond, kuhu tihti tullakse oma esimest töökogemust saama. “Prisma töökollektiivides on palju noori töötajaid, eriti just hooajaliselt töötavata inimeste näol. Aitame neil sisse elada ning anname esimesed teadmised töötaja õiguste ja kohustuste osas. Prismast saadud kogemused tulevad kasuks nii töötamisel kaubanduses kui ka teistes eluvaldkondades,” selgitas Prisma personaliosakonna arendusjuht.

Prismasse on tööle oodatud kõik positiivse suhtumise ja töötahtega inimesed. “Senine töökogemus pole vajalik, sest Prisma tagab töötamiseks vajalikud teadmised, vahendid ja annab näpunäiteid, mil moel saab igaüks teha oma tööd parimal moel. Tööle saab tulla alates 16. eluaastast ning tingimuseks on eesti keele oskus suhtlustasandil. Vajadusel pakume Prisma poolt tasuta keeleõpet,” ütles Lankots. “Prismasse kandideerimisel ei ole oluline sugu, päritolu, kogemus ega vanus – kõik on võrdselt teretulnud! Eesti inimõiguste keskus tunnustas 2020. aastal Prismat “Austame erinevusi” märgisega justnimelt seetõttu, et Prismas on kõigil võrdsed võimalused.”

Uue lahendusena pakub Prisma tööd Tallinnas ka teistes Eesti linnades elavatele inimestele. “Lisaks töötasule katab Prisma ka transpordi- ja majutuse kulud,” selgitas Lankots.

Share on social media

Paindlikkus on Prismas töötamisel võtmesõna

Kuidas olla edukas, kui ettevõte on nagu laev majanduse tormisel merel, …

Loe edasi

Jaekaubandus on noorte seas üha populaarsem suvine tööamps

Suvetöötajaid vajatakse teenindussektoris erinevatele positsioonidele, kuid tihtipeale on noorte esimeseks eelistuseks …

Loe edasi