Prisma motiveerib arengut oskustasemete süsteemiga

Prisma kolmeastmeline tasemete süsteem toetab oskuste ja teadmiste arendamist, et töö oleks huvitavam ja mitmekesisem. Suuremate oskustega kaasneb ka kõrgem palk.

Esimesi päevi kaubanduses töötades tekib kindlasti palju küsimusi, mida tööl teha või kuidas oleks kõige otstarbekam teatud olukordades käituda. “Väljastpoolt kaubandusmaailma tööle tulles pakume igakülgset tuge, et kaupluse toimimise protsessid saaks kiiresti selgeks. Lisaks peame oluliseks, et ettevõttes töötades oleks ülevaade ka ettevõttest ja erinevate osakondade tegemistest,” selgitab Prisma töösuhete juht Aili Põllu.

Järgmisele tasemele on võimalik jõuda, kui on selgeks õpitud praktilised tööprotsessid kaupluses ning lisaks ka omandatud vajalikud teadmised muu hulgas töökultuurist, tööohutusest ja toiduhügieenist. Prismal on selleks e-õppe keskkond, mis annab lühidalt ülevaate peamisest teemadest, millele tähelepanu pöörata. “Omandatud oskused ja teadmised annavad kindlama tunde igapäevaste tööprotsesside sooritamiseks. Laiemad teadmised ja oskused tõstavad mainet ka kliendi silmis, kui küsimustele vastates oskad anda professionaalsemaid vastuseid nii toodete kohta kui ka leides lahenduse kliendi muredele,” kirjeldab Põllu õppimise positiivseid külgi.

Valmisolekust minna järgmisele oskustasemele annab töötaja märku ise oma juhile. Koos vaadatakse üle õpitud oskused ja juht kinnitab ka õpitud oskuste piisavuse. Ajalist piirangut selleks ei ole. Peamine on, et areng kulgeks sujuvalt.

Areng kui osa igapäevasest tööst

Lisaks kahele eelnevale oskustasemele on klienditeenindajatel veel ka kolmas tase. Sellel tasemel olevatel klienditeenindajatel on veelgi laiemad teadmised ja oskused. Kolmanda taseme klienditeenindajad on valmis võtma ka rohkem vastutust, näevad kaupluse töö osas laiemat pilti ning saavad hästi hakkama ka uutes olukordades. Vajaduse korral on kogenud klienditeenindajad valmis asendama ka kaupluse tiimijuhti. Oma oskuste ja teadmiste arendamiseks kolmandale tasemele vastavaks on e-õppe keskkonnas täiendavalt materjale, kuidas töötada efektiivsemalt ja kuidas teha ka rohkem vastustust nõudvaid ülesandeid.

Teiselt kolmandale tasemele jõudmise juurde kuulub ka praktiline ülesanne. “Töötajate tagasiside praktilise ülesande osas on olnud väga positiivne, sest see annab kindluse, et töölõik on päriselt selgeks saanud ja suuremat vastutust nõudvad ülesanded ei valmista raskusi,” lisas Põllu.

Edasijõudmist ei maksa karta, sest sisemine areng on heaks lähtekohaks ka karjääriredelil tõusmiseks. “Õppimine pole karistus, vaid võimalus teha mitmekesisemaid töölõike, võtta rohkem vastutust ja saada ka paremat tasu,” julgustab Prisma töösuhete juht.

Prismades töötades on ka kollektiiv väga toetav. “Enese arendamine ja oskuste tõstmine on Prismas au sees ning seda toetavad nii juhid kui ka töökaaslased. Tihti julgustavad ka kolleegid ja juht edasi pürgima, et laiemate oskustega tuleks ka vaheldust juurde,” kirjeldab Põllu.

Share on social media

Paindlikkus on Prismas töötamisel võtmesõna

Kuidas olla edukas, kui ettevõte on nagu laev majanduse tormisel merel, …

Loe edasi

Jaekaubandus on noorte seas üha populaarsem suvine tööamps

Suvetöötajaid vajatakse teenindussektoris erinevatele positsioonidele, kuid tihtipeale on noorte esimeseks eelistuseks …

Loe edasi